Statistika

Statistiky podle zemí hráčů

DKSVJPVETVAUCLATVNARNIBRPLDEJMMUECIEESBATRBECODZAXGTPEPYSGUSNZHNUYINNEBNMYSECHTWBOCAPRFRMXCWPHZWNCIDAMPAADGBITCRHR

Zjednodušená PDF verze hry určená pro tisk na domácí tiskárně

Vytiskni a hraj

Reklama