Hru si můžeš zahrát online na jmenomesto.net

Jméno hráče: .............................................

  • Každý hráč obdrží herní list, položí ho před sebe a nachystá si tužku.
  • Hra se skládá z několika kol. Pro každé kolo hry je třeba určit písmeno, kterým musí začínat všechna slova.
  • Jeden z hráčů si v duchu říká abecedu. Jiný hráč ho v libovolný čas zastaví slovem STOP.
  • Kolo začíná ve chvíli, kdy hráč nahlas vysloví písmeno, u kterého byl zastaven.
  • Hráči co nejrychleji vyplňují do jednoho řádku tabulky slova pro jednotlivé kategorie. Slova začínají na zvolené písmeno.
  • Hráč, který jako první vyplní všechny kategorie, vykřikne slovo STOP a všichni ostatní musí odložit tužku. Kolo je také možné ukončit vzájemnou dohodou.
  • Na konci každého kola se udělují body za vyplněná slova podle pravidel na herním listu.
  • Hra končí po dohodnutém počtu kol. Vyhrává hráč, který získal nejvíce bodů.

TIP: Pokud některý z hráčů píše pomaleji, změňte bod 6 a kolo ukončete po časovém limitu, například 2 minuty.